Články

Kdy se Feng Shui zrodilo?

Odhaduje se, že Feng Shui se zrodilo před přibližně 6000 lety ve starověké Číně. Od té doby se postupně rozvíjelo, šířilo za hranice Číny, ovlivňovaly ho různé kultury, jejich moudrosti a znalosti...

Feng Shui proniká do architektury i designu

Z důvodu stále se zvyšujícího zájmu a poptávce po zdravějším životním stylu, po návratu k přírodě, ke kořenům a k původním hodnotám se Feng Shui postupně stává žádanou součástí i našich životů.

Historie Feng Shui: Odkud se vzalo a jak vzniklo?

V době, kdy se Feng Shui zrodilo, lidé pozorovali přírodu, byli s ní úzce spjati a žili v souladu s jejími zákonitostmi. Nerozlišovali mezi tímto a oním světem, mezi hmotným a nehmotným...