Co to jsou geopatogenní zóny (GPZ)?

Věděli o nich civilizace před tisíci roky, cítí je zvířata, působí na stromy a rostliny, zabývají se jimi nezávislé studie po celém světě, ...

A věřili byste, že tomu ještě dnes někdo nevěří???

Geopatogenní zóny jsou:

Geologické anomálie jako jsou zlomy, poklesy, vlnění, přesuny, styky hornin, rudné žíly...

Podzemní vodní toky

Hartmannovy pásy - velmi krátké vlny kosmické původu, které probíhají mřížovitě od severu k jihu a od západu k východu.

Curryho pásy - horizontálně polarizované záření.

 

Co je projevem geopatogenních zón?

Působením geopatogenních zón se mění silové pole zemského magnetizmu, zvětšuje se elektrická vodivost půdy, dochází ke změně ionizaci vzduchu, ionizaci silového pole rádiových vln, mikrovlnného záření, kolísání elektrického silového pole, a tak dále.

Problematika a existence geopatogenních zón by v dnešní době neměla být otázkou, protože jejich výzkum probíhá po celém světě již několik desetiletí. U nás byla tato problematika zkoumána na vědeckých pracovištích již v 70. letech, jako příklad uveďme práce Dr. Rejdáka, Zdenka Gardavského či Andreje Sándora, jehož pracovní náplní je zkoumání vlivů energetických záření na živé organismy a který od roku 1994 spolupracoval v oblasti odstínění geopatogenních zón na příklad se Slovnaftem, s pracovištěm Slovenské televize, s piloty košické akrobatické letky Bílých albatrosů a podobně.

Negativního vlivu se vyhněte hlavně v dětských pokojích a ložnicích

Vzhledem k prokázanému negativnímu vlivu geopatogenních zón na lidský organismus, považuji jejich zaměření a návrh řešení v prostoru za základní a neodmyslitelnou součást každého kvalitního Feng Shui! Zaměření patogenních zón a jiných rušivých vlivů v interiéru by mělo být provedeno především v ložnicích a v dětských pokojích!

Ověřená zjištění, že patogenní zóny způsobují i poruchy soustředění, považuji za velmi cennou informaci rovněž pro umístění pracovních stolů nejen z hlediska zdravotního, ale i z důvodu pracovní výkonnosti a rozhodování.

Za celou dobu praxe měření patogenních zón (přes 25 let do roku 2018) jsem nenašla univerzální prostředek na odrušení patogenních zón. Proto zde varuji před nákupem různých drahých zařízení a vždy doporučuji zaměření nezávislým člověkem.

 

Co je to elektromagnetický smog?

Problematika elektromagnetického smogu a jeho vlivu na lidské zdraví je v poslední době stále více diskutované téma. Elektrosmogem se souhrnně nazývají elektro-magnetická pole a vlny, která vznikají v důsledku činnosti technických zařízení. Tato pole mají účinek na vodivá tělesa, tedy i na živé organismy, což vychází z fyzikálních zákonů.

V současné době existují jak nezávislé studie, tak výzkumy z pověření příslušných ministerstev, které jednoznačně prokazují negativní dopady elektromagnetického záření na lidský organismus a zdraví člověka. Ve Švýcarsku, Rakousku a USA již proběhl a probíhá intenzivní výzkum účinků mobilních telefonů, domácích elektrospotřebičů jako TV přístrojů, PC, rádií, mikrovlnných trub, bezdrátových telefonů a dalších zařízení.

 

Co produkuje elektrosmog?

Ve velkém produkuje elektrosmog například vedení vysokého napětí, vykrývací stanice pro mobilní telefony, radary, vysílače, a další. Vzhledem k tomu, že elektrosmog ve vnějším prostředí prakticky neovlivníme, je velmi žádoucí udělat maximum ve svém bezprostředním okolí – doma a na pracovišti, abychom jeho působení zmírnili.

Existuje celá řada dobrých rad a chytrých nápadů, jak v domácím prostředí zmírnit nebo odstranit působení elektrosmogu. Kromě toho existují odborná řešení, která jsou z oblasti elektroinstalací. Některé je možné využít i v případě již hotových domů a bytů a v zaběhlých domácnostech.

Poradenství v oblasti elektromagnetického smogu by mělo být automatickou součástí kvalitní studie Feng shui. Rozhodně by klient měl být informován, co může udělat v dětském pokoji a v ložnici, aby snížil toto negativní působení na minimum.

Poradenství

Cena

Cena

Měření patogenní zón a návrh řešení

1000 Kč/ interiér

2 500 Kč/na pozemku

Měření elektromagnetického smogu a návrh řešení*

1000 Kč/ nteriér

2500 Kč /na pozemku

Doporučení ke snížení elektromagnetického smogu v interiéru

500 Kč / interiér

x

Poradenství návrhu  a řešení elektroinstalací pro projekt domu

1500 Kč do 100 m2

1500 Kč do 100 m2

Poradenství zdravého osvětlení                     

500 Kč

 

 

* Vysoké napětí a vysokofrekvenční záření mobilních operátorů, atd…

 

 

Pozor! Jedná se zde o fyzikální jevy, a proto varuji před používáním různých laických zařízení a „vynálezů“, nemusí totiž fungovat a dělají špatnou pověst závažné problematice.