O mně

ANDREA I. GHEORGHE (POLÍVKOVÁ)

Jako malá jsem snila o stroji času a o tom, jak se vrátím do doby úsvitu lidstva, abych  našim prapředkům předala naše vědění.Sen se mi vyplnil, ale úplně obráceně.Do minulosti se sice vracím pravidelně, ale jsem to já, kdo se učí vědění a umění starodávné vyspělé kultury, která byla v mnohých ohledech, především v přístupu k životu, člověku, přírodě a naší Zemi moudřejší než ta dnešní. Od roku 2006 jsem s velkým nadšením začala toto umění starodávné civilizace předávat ve svých kurzech Feng Shui, v seminářích a v přednáškách o harmonickém a zdravém bydlení.

číst dale

O Feng Shui

Feng Shui definuji jako vědu, umění, učení, nauku i filosofii. Podle mne jde především o  nauku o životním prostředí a o znalost působení kosmických sil a přírodních zákonů v našem životním prostoru. FENG = vítr a SHUI = voda  jsou na naší planetě nejmocnější utvářející prvky, které ve společném působení tvarují naši planetu jak na povrchu, tak i pod ním.

číst dále

Naše služby

Semináře

zobrazit vše

články

Kdy se Feng Shui zrodilo?

Odhaduje se, že Feng Shui se zrodilo před přibližně 6000 lety ve starověké Číně. Od té doby se postupně rozvíjelo, šířilo za hranice Číny, ovlivňovaly ho různé kultury, jejich moudrosti a znalosti...

číst dále

Feng Shui proniká do architektury i designu

Z důvodu stále se zvyšujícího zájmu a poptávce po zdravějším životním stylu, po návratu k přírodě, ke kořenům a k původním hodnotám se Feng Shui postupně stává žádanou součástí i našich životů.

číst dále

Historie Feng Shui: Odkud se vzalo a jak vzniklo?

V době, kdy se Feng Shui zrodilo, lidé pozorovali přírodu, byli s ní úzce spjati a žili v souladu s jejími zákonitostmi. Nerozlišovali mezi tímto a oním světem, mezi hmotným a nehmotným...

číst dále