Co je to Feng Shui?

Feng Shui můžeme definovat jako vědu, umění, učení, nauku i filosofii. Já Feng Shui definuji především jako  nauku o životním prostředí a o znalostech působení kosmických sil a přírodních zákonů v našem životním prostoru.

Feng Shui je rozsáhlý a komplexní obor vědění  o zákonitostech proudění energie v přírodě a o vlivu kosmických sil na Zemi. FENG = vítr a SHUI = voda  jsou na naší planetě nejmocnější utvářející prvky, které ve společném působení tvarují naši planetu jak na povrchu, tak i pod ním.

Co je základním principem Feng Shui?

Představte si meandrující a přiměřeně rychle krouživý pohyb energie v prostoru – přesně takový je pohyb větru a vody v přírodě v jejich životodárné podobě.

Jakékoli zrychlení nebo přílišné zpomalení energie má za následek destrukci a zánik. jednou z nejdůležitějších součástí kvalitního Feng Shui prostoru jsou pravidla, opatření a nápravy, aby k takové situaci nedocházelo.  

 

Odkud Feng Shui pochází?

Kořeny Feng Shui sahají do oblasti Tibetu před asi 6000 lety a odtud se  v takzvaných legendárních dobách šíří do tehdejší staré Číny, kde se Feng Shui dále rozvíjí a využívá především jako umění GEOMANTIE.

Nejstarším zdrojem, z něhož se vyvinula celá Taoistická kosmologie, takže i Feng Shui, Tradiční čínská medicína i původní bojová umění, které spočívají v umění práce s energií v lidském těle, je I´TING neboli KNIHA PROMĚN. Tato kniha popisuje utváření světa a vývoj veškerých přírodních (i jiných vztahů) dialektickým spolupůsobením kladné (+) a záporné (-) energie. Tyto energie se nazývají Jang a Jin.

Jak je to s populárním Feng Shui amerického stylu?

Feng Shui se z Číny rozšířilo nejdříve do Japonska, kde jej v současnosti  můžeme nalézt především v podobě překrásných japonských zahrad. Postupně se šíří do celého světa a poslední vlna Feng Shui byla zaznamenaná v 70. letech, kdy se Feng Shui prostřednictvím hnutí New Age šíří z Hong Kongu do USA , Austrálie, Anglie a Evropy.

Toto Feng Shui je velmi populární a publikováno ve většině současných knih, má však s tím původním již pramálo společného. Je založené na zjednodušené metodě (šablona Pa-kua přiložená na vstup), která nevychází ze světových stran, a tím nemůže být chápána jako holistická metoda pracující s energií slunce, přírody a pojímající člověka jako součást většího celku – přírody a kosmu, tak jak to bylo původně.

Feng Shui odpovídají i polohy měst a paláců

Původní čínští geomanté z pověření císařů vyhledávali tzv. DRAČÍ ŽÍLY - energetické proudy a podzemní vodní toky. Podle jejich zjištění se následně řídila poloha a orientace zakládaných měst a paláců. Principy Feng Shui se využívaly i přímo ve stavitelství, stejně jako na západě spřízněná POSVÁTNÁ GEOMETRIE, která byla součástí vědění všech starých vyspělých civilizací a  rozvinula se především v Egyptě, antice a gotice.

V komunistické Číně je Feng Shui oficiálně zakázáno a postupně u mladé generace upadá v zapomnění. Díky tomu, že se Čína od 90. let minulého století začala otevírat západu, podařilo se rozklíčovat a vyvézt nové informace o Feng Shui za hranice Číny.

Podívejte se na Feng Shui ve světové architektuře