Feng Shui pomáhá i na pracovišti

Věřili by jste, že velké prosperující firmy po celém světě aplikují poznatky Feng Shui? A to nejen ve své reklamě, prezentaci, ředitelských kancelářích, ale i v pracovních prostorách svých zaměstnanců?

Pracoviště je pro nás z hlediska psychické pohody a zdraví stejně důležité jako náš domov a prostor pracovního místa dokonce jako naše ložnice. O naší úspěšnosti, ať již jako podnikatele nebo pracovníka, rozhoduje mimo jiné výkonnost, kvalita výstupů, správná rozhodnutí, způsob komunikace, kvalita vztahů na pracovišti, schopnost týmové spolupráce atd. Toto vše je možné s využitím Feng Shui v práci a podnikání pozitivně ovlivňovat a upravovat.

Feng Shui v podnikání se využívá například při výběru místa pro firmu, při plánování a stavbě firmy (kanceláří, provozu, dílny,…), při úpravě pracovních míst podle pravidel Feng Shui. Uplatňují se zde pravidla zaměřená na všechny důležité momenty v práci a v podnikání, jako jsou výkonnost, prosperita, vztahy na pracovišti, ale i název firmy, logo, prezentace, web, a podobně.

 

Domácí pracovní místo je potřeba oddělit

V současné době stále více lidí pracuje ze svého domova. Tady nám Feng Shui pomáhá sladit a oddělit práci a rodinný život, nalézt vhodné pracovní místo v rámci našeho domova, dodržováním jistých pravidel nenarušit rodinný život, ale i nezhoršit úroveň bydlení z hlediska zdravotního.

Feng Shui nabízí několik možností, jak zkvalitnit pracovní část našeho života. Jsou to:

  • Úprava pracovního místa/prostředí
  • Úprava vztahů mezi kolegy, v kolektivu, u společníků,…
  • Určení vhodného okamžiku pro start podnikání
  • Reklama a prezentace

 

Úprava pracovního prostředí

Pokud pobýváme delší dobu na jednom místě, například u pracovního stolu, potom by toto prostředí mělo být nejen zdravé, ale i z hlediska fungování našeho podvědomí příjemné a mělo by nám umožnit co největší koncentraci i výkonnost.

Velmi důležitým krokem je úprava toku energie v prostoru a harmonizace oblastí souvisejících s prací a podnikáním. V prostoru nalezneme oblasti plánů a projektů, reklamu a pověst, realizací cílů, finanční prosperitu, vztahovou stabilitu, osobní růst, komunikaci a další.

Umístění a natočení pracovního stolu umožňuje nalézt tak zvanou pozici síly a koncentrace, v níž se člověk cítí bezpečně a vypíná se mu podvědomá signalizace nebezpečí. Kromě toho má každý člověk své vhodné a méně vhodné světové strany. Při správném natočení pracovního stolu podáváme lepší výkony a lépe se soustředíme.

 

Vztahy mezi kolegy

Pomocí Taoistické astrologie lze provést srovnání lidí (korelační astrologie), například podle typu jejich komunikace, inteligence, mentální roviny, dominance,…

Na základě takového srovnání lze doporučit řešení k překlenutí případných disharmonií nebo dokonce sestavit sladěný tým.

 

Určení vhodného okamžiku

Každý start – začátek má svůj nejvhodnější okamžik. Vykročení ve správný moment podporuje dlouhodobou stabilitu a prosperitu dané akce. Jistě jste slyšeli o Karlu IV. a jeho mostu a univerzitě, kde se čekalo na vhodný okamžik zahájení stavby a otevření. A zdá se, že se to vyplatilo….

 

Reklama a prezentace

Víte, že reklama a to, jakým způsobem se prezentujeme, přímo pracuje s naším podvědomím? A víte, že podvědomí tvoří 90 % osobnosti člověka?

Číňané toto věděli a využití těchto znalostí se stalo nedílnou součástí Feng Shui.

Jde přitom o barvy, proporcionalitu, tvary a symboly. Všechny velké a úspěšné firmy neponechali svoji prezentaci náhodě….

 

Poradenství

Cena

Cena

Pracovní prostory

5 000 Kč/ do 50 m2

10 000 Kč /100 - 300 m2

Úprava domácího pracoviště

2 000 Kč

 

Provozy, hotely, restaurace

individuální cena

 

Srovnávací astrologie

1 500 Kč/ Korelát 2 osoby

 

Určení vhodného okamžiku (založení firmy, podnikání…)

1 000 Kč

 

Reklama a prezentace

individuální cena