Feng Shui proniká do architektury i designu

Z důvodu stále se zvyšujícího zájmu a poptávce po zdravějším životním stylu, po návratu k přírodě, ke kořenům a k původním hodnotám se Feng Shui postupně stává žádanou součástí i našich životů.

Proniká nejen do oblastí jako je architektura, ale i do designu obecně, do zdravého životního stylu, mezilidských vztahů, atd.

 

Znalosti přírodních a kosmických zákonitostí a jejich uplatnění ve stavitelství však nebyly doménou pouze východu, respektive Číny a Indie. Byly součástí vědění a moudrosti všech vyspělých starověkých kultur a civilizací – od Egypta přes antiku, gotiku, až po Santiniho baroko.