Co je to zdravé bydlení?

Pro mě definici zdravého bydlení naplňuje takové místo, kde odstraníme nebo alespoň výrazně zredukujeme negativní vlivy prostředí a zároveň co nejvíce podpoříme možnosti pozitivního působení na psychické a fyzické zdraví člověka.

Návrat k přírodě = návrat ke zdraví

Věděli jste, že i uprostřed moderní civilizace, v rušném velkoměstě, v paneláku i ve sklepě můžeme udělat krok směrem k přírodě, směrem ke zdravějšímu prostředí a tak i k vlastnímu zdraví?

Je známé, že se Feng Shui vyvíjelo tisíce let a každé přelomové období jej ovlivnilo a dále rozvinulo. Dnes víme, že v průběhu času bylo Feng Shui ovlivněno především šamanismem, empirickými znalostmi přírodních zákonitostí, taoismem, konfucianismem a buddhismem. V současné době žijeme rovněž v přelomovém období vývoje lidstva, a to v prudkém rozmachu techniky a informačních a jiných technologií, což má dopad na životní prostředí a náš způsob života.

Vzhledem k tomu, že tento způsob života je velmi vzdálený „původní konstrukci člověka“, domnívám se, že součástí moderního Feng Shui by mělo v tomto přelomovém věku být nalezení řešení pro vytvoření tak zvaného zdravého bydlení.

K nejdůležitějším přírodním vlivům s negativním účinkem na lidský organismus, které na nás působí a můžeme je pozitivně ovlivňovat s pomocí Feng Shui, patří zemské vyzařování neboli geopatogenní zóny a spodní voda. Řešení těchto vlivů bylo součástí Feng Shui již před několika tisíci lety.

Dnes by kromě zaměření a návrhu řešení patogenních zón měla kvalitní studie Feng Shui nabídnout i řešení ke snížení elektromagnetického smogu v interiéru (např. řešení elektroinstalací), včetně mikrovlnného záření (Wi-fi, antény,…), způsob a druh osvětlení interiéru, výběr zdravých materiálů a barev, vhodný způsob vytápění, řešení světelného znečištění interiéru, atd.

Ideální je zohlednit principy zdravého bydlení již ve fázi plánování stavby domu. Přesto je ale možné mnohé ovlivnit v bytech a domech, které již byly postaveny!

 

Poradenství

 Cena

 Cena

Měření patogenních zón a návrh řešení

1000 Kč/ interiér

2500 Kč /exteriér

Měření elektromagnetického smogu a návrh řešení*

1000 Kč/ interiér

2500 Kč /na pozemku

Doporučení ke snížení elektromagnetického smogu v interiéru

500 Kč / interiér

x

Poradenství návrhu  a řešení elektroinstalací pro projekt domu

1500 Kč do 100 m2

1500 Kč do 100 m2

Poradenství zdravého osvětlení                     

500 Kč

 

Vytvoření zdravé ložnice

3 500 Kč

 

Vytvoření zdravého dětského pokoje

3 500 Kč

 

 

* Vysoké napětí a vysokofrekvenční záření mobilních operátorů, atd…