Historie Feng Shui: Odkud se vzalo a jak vzniklo?

V době, kdy se Feng Shui zrodilo, lidé pozorovali přírodu, byli s ní úzce spjati a žili v souladu s jejími zákonitostmi. Nerozlišovali mezi tímto a oním světem, mezi hmotným a nehmotným...

Vše existující pro ně byl jeden SVĚT a jedna SÍLA - pouze různě organizovaná. Tímto způsobem chápání světa a díky vysoce rozvinutému intuitivnímu vnímání dokázali nejen perfektně popsat přírodní zákonitosti, ale předali nám dokonalé systémy, nad kterými často stojím v úžasu a kladu si otázku „Jak to jenom mohli vědět?“

Moudrost a vědění našich předků bylo velmi obsáhlé a jejich znalosti se týkaly nejen přírodních zákonitostí, ale měli i obsáhlé vědomosti o člověku, o jeho tělu i psychice. Feng Shui tak úzce souvisí i s Tradiční čínskou medicínou a umí pozitivně ovlivnit naše podvědomí působením na jemnohmotné prostředí člověka. A podvědomí tvoří jak známo až 90 % osobnosti člověka!