Proč chtít pozemek vhodný podle principů Feng Shui?

Když postavíte zdravý dům na zdravém pozemku, získáte dvojnásob. Postavit dům na zdravém místě patří k nejstaršímu Feng Shui a k základnímu předpokladu vytvoření zdravého bydlení.

Výběr vhodného pozemku

Pokud si vyberete vhodný pozemek z pohledu Feng Shui (geomantie), získáte i zdravější prostředí uvnitř domu. Naopak, sebezdravější dům může být negativními vlivy vnějšího prostředí částečně znehodnocen.

Profese Čínských geomantů je podle záznamů stará více jak 4000 let. Jejich úkolem bylo prozkoumat krajinu a pozemky, zda jsou z hlediska udržitelnosti života, zdraví a prosperity vhodné k založení měst nebo ke stavbě paláců, sídlišť i jednotlivých domů. Číňanům se podařilo vypozorovat a popsat přírodní procesy, které maximálně podporují rozvoj života a jsou příznivé pro zdraví a vitalitu nejen lidí, ale i zvířat a plodin.

Co se při výběru zohledňuje?

Při výběru vhodného pozemku se zkoumá (měří) přítomnost geopatogenních zón a jiných patogenních činitelů, jako je elektromagnetický smog, jehož zdrojem je například vedení vysokého napětí nebo převaděče mobilních operátorů. 

Vyhodnocuje se i uspořádání okolní krajiny, tvar pozemku, přítomnost staveb v blízkosti pozemku, sluneční svit, ochrana proti větru atd.

Dobrý geomant a poradce Feng Shui by měl umět vycítit kvalitu energií daného prostředí a vyčíst a vypozorovat příslušné znaky zdravotní kvality prostředí například podle stavu stromů a půdy.

Sladění rodiny a domu

Dále je možné posoudit pozemek a možnosti umístění domu z pohledu energetické vhodnosti přímo pro danou rodinu. Na cíleně zvoleném pozemku, kde se umístí dům s příslušnou vhodnou orientací na světové strany, lze dosáhnout maximálního sladění domu s jeho obyvateli. Harmonizací a propojením lidí a interiéru dostaneme maximum, co Feng Shui může nabídnout, a to je zdravý dům „na míru“.

Posouzení pozemku včetně měření a vyhodnocení negativních vlivů prostředí stojí 2.500 Kč. Za porovnání a vyhodnocení každého dalšího pozemku: 1.000 Kč

Úprava pozemku podle principů Feng Shui

Někdy je třeba učinit některé zásahy na pozemku ještě před započetím vlastní stavby domu. Bývá to zvláště v případě, že se najde na pozemku spodní voda nebo pokud pozemek neposkytuje domu pevnou oporu neboli záda.

Další úpravy se provádí především v případě plánované zahrady podle Feng Shui nebo hlavně v místě vstupu/vjezdu na pozemek. Vzhledem k tomu, že by zahrada podle Feng Shui měla působit tajuplně a dramaticky, je dobré plánovat terénní řešení pozemku ještě před zahájením stavby.

Pozemek/zahrada se upravuje podle 3 metod Feng Shui:

  • Škola formy
  • Škola kompasu
  • Ba Zhai exteriéru

Úpravou pozemku podle těchto metod se harmonizují energie, které ovlivňují dům z venku, ale současně působí i na kvalitu prostředí uvnitř domu.

Cena návrhu úprav pozemku: 2.500Kč

Jak je to s umístěním domu na pozemku?

Umístění, respektive natočení domu na pozemku hraje ve vrcholném Feng Shui velmi důležitou roli. Umístění a natočení domu do světových stran bývá nejčastěji určeno stavebním úřadem. Máte-li to štěstí, že stavíte na pozemku, kde je možné navrhnout umístění a natočení domu, určitě využijte služby Feng Shui, která se těmito možnostmi zabývá.

Přitom se zohledňují přístupové cesty, tvar pozemku, proporcionalita pozemku, okolní krajina a zástavba, světové strany a plánované dispozice místností, zastínění slunce okolním terénem (kopci i stavbami). Pro natočení domu se navíc pracuje s metodou Ba Zhai a Létající hvězda, kde se dům natáčí po 15° a hledá se nejvhodnější poloha z hlediska kvality energií.

Pro umístění a natočení domu na pozemku je potřeba zpracovat studii domu – jeho tvar, velikost dispozice místností, vstup.

Jaké metody se používají?

 

  • Škola formy
  • Škola kompasu
  • Ba Zhai exteriéru
  • Létající hvězda

 

Poradenství

Cena

Posouzení pozemku včetně měření a vyhodnocení negativních vlivů protředí

5 000 Kč

Další pozemek (porovnání a vyhodnocení)

1 000 Kč

Návrh úpravy pozemku

2 500 Kč

Cena natočení a umístění domu na pozemku (bez studie domu)

3 000 Kč

 

Chci poradit s pozemkem